Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Øster Nykirke Logo
Mobil menu

Værdier

Vi har 4 værdier, som Øster Nykirkeskole hviler på en fundament af.  

Nysgerrighed
Elever og lærer skal have plads til at være nysgerrige, have plads til at fejle og have plads til at gå egne veje. Undren og uforklarlighed er en lige så stor del af skolegangen, som svar og fakta. Vores elever lærer at nogle ting i livet, må man selv finde svaret på, og det er godt, når egen undren bliver til fælles ny viden. Vores elever lærer, at når vi er nysgerrige, så fejler vi også engang imellem - og det er nødvendigt for at vide hvor grænserne går. Nogle gange, kan vi dermed i fællesskab rykke grænserne. 

Tryghed 
Når vores elever oplever tryghed i deres hverdag, lærer de mere, de oplever mere og de tør mere. Tryghed er både i sociale og faglige sammenhænge, hvor vi arbejder målrettet med at skabe trygge læringsmiljøer og trygge sociale sammenhænge. Tryghed er også at udfordre, og at lade eleverne opleve sejre, der hvor de kun lige kan bunde. Tryghed er, at der er forskel på mobning og drilleri, og at vi altid ser det hele menneske. Tryghed skabes derhjemme og forstærkes i skolen. Derfor prioriterer Øster Nykirke skole forældresamarbejdet meget højt.   

Venskab 
Når elever mødes, skabes der venskaber på tværs af både køn, alder og årgange. Venskaber skal plejes, udvikles og understøttes, af både forældre, og skole. Vi arbejder målrettet med at skabe rum til at leg og læring kan foregå både i faglige timer og i sociale sammenhænge. Når eleverne har venner de er trygge ved, skabes der ligeledes et større grundlag for læring. Vi ønsker at venskaberne også tages med hjem, og opfordre til, at forældre understøtter deres børn i arbejdet med venskaber. 

Kendskab
At kende navnet på sine lærer, at vide hvem de andre elever er, og indgå et fællesskab, hvor alle føler sig som en vigtig del.